Naposledy aktualizováno: 27.05.2020 10:43:02
logo

Městská knihovna Hrádek

www.knihovnahradek.webk.cz

jarni_kvetiny.jpg 

 

 

Městská knihovna Hrádek bude otevřena od pondělí 27. dubna za dodržování nutných opatření:

 

⇒ po vstupu do knihovny vydezinfikovat ruce (v dispozici v knihovně)

⇒ vstup pouze v roušce

⇒ přístup na PC bude omezen (v dětském oddělení,oddělení pro dospělé)

⇒ kopírovací služby fungují bez omezení

⇒ čtenářské výpůjčky jsou automaticky prodlouženy do 8. června

⇒ upomínky se promíjí

 

Postup při vracení knih

Vrácené knihy a časopisy jsou z knihovního pultu separovány knihovnicí v rukavicích a roušce do samostatné místnosti - karantény, kde budou ponechány 4-5 dnů.

Poté je jejich povrch dezinfikován dopuručeným roztokem. Teprve pak se knihy vrátí do volného výběru pro čtenáře.

 

Pozor na změnu pracovní doby!!