Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Hrádek

Návštěv :
Celkem : 12014
Týden : 17
Dnes : 0

1.9. 1964 počala svůj provoz knihovna ZK ROH Hrádek  v prostorách současné kanceláře vedoucí DK p. Krtilové.

9.4. 1965 došlo ke sloučení k Lidové knihovny Hrádek a podnikové knihovny ROH Železáren Hrádek.  Za chod Lidové knihovny a výpůjčky zodpovídal p. Václav Mužík. Lidová knihovna disponovala 924 svazky. Podniková knihovna 3.860 svazky.

V květnu 1975 byla z důvodu nedostatku místa, knihovna přemístěna do prostor KD , na místo bývalé kulisárny(prostory zrušené České spořitelny). Půjčování a chod knihovny zajišťovala p. Světla Bauerová. 

31.8. 1988 odchází do důchodu a na její místo nastupuje 1.9. 1988 p. Danuše Krabcová .

V březnu 1992 proběhlo další stěhování a to do spodní vily (bývalé závodní jesle).

18.4. - 13.5. 1994 se knihovna opět stěhuje a to do prostor ubytovny (naproti restauraci Beton). Tyto musely být nejdříve zrenovovány, aby vyhovovaly chodu knihovny. Byly také již nataženy sítě pro provoz internetu. Ani tady však nenašly knihy stálé útočiště. Další stěhování na sebe nenechalo dlouho čekat.

V roce 2002 byla dokončena přístavba ke Kulturnímu domu. Své místo zde našel Městský úřad, knihovna a Policie.

5.8. – 13.9. 2002 proběhlo poslední stěhování a to nově postavených prostor Městského úřadu. S přibývající roky se samozřejmě navyšoval knižní fond a rozšiřoval sklad, takže přestěhovat všechny knihy byl  velký úkol. Nicméně i toto stěhování bylo paní knihovnicí zvládnuto. V lednu 2006 odešla p. Krabcová Danuše do důchodu.

1.2. 2006 nastoupila na její místo p. Blažena Svobodová.

 

V současné době knihovna disponuje cca 25.000 svazky knih . Je rozdělena na dvě oddělení: dětské a pro dospělé. Dále se v jejích prostorách nachází STUDOVNA a sklad .  Knihovna má 5 počítačových stanic z toho 2 ks v dětské oddělení a 3 ks ve studovně. Půjčujeme beletrii, naučnou literaturu, regionální literaturu, časopisy. Poskytujeme kopírovací služby, tisk z počítače, skenování, besedy pro školy, školy a veřejnost . Knihovna také funguje jako informační středisko. Z dalších služeb můžeme jmenovat: možnost meziknihovní výpůjčky (čtenář si u nás objedná určitý titul, který objednáme v jiné knihovně, tento je k nám zaslán a čtenář si u nás knihu vyzvedne a poté vrátí. Knihovna se postará o její doručení zpět původní knihovně) a dále službu „donášku knih domů“ , která je poskytována starším čtenářům se sníženou pohyblivostí.